کوره الکتریکی چیست ؟

قیمت کوره المنتی

کوره الکتریکی برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل مواد و نیـز ذوب کـردن برخـی از فلزات استفاده می شود. از این دستگاه برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل مواد و نیـز ذوب کـردن برخـی از فلزات استفاده می شود و رایج ترین نوع آن می تواند مواد مختلف را تا حدود °1400C گرم کند که در هنگام کار با این دستگاه باید توجه داشت تا درب آن زیاد باز نماند زیرا در ایـن حالـت حـرارت تولید شده داخل آن به سرعت خارج می شود .

انواع کوره های الکتریکی

 

کوره های مارپیچی نیکروم 

کوره فنر پیچ

در این کوره فلز گرماده از جنس نیکروم با مقطع ۴ میلی متر، طول ۱۵ متر و تعداد ۵۸ عدد حلقه به وسیله سیمان مخصوصی روی لوله ثابت شده است که تا ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد حرارت را تحمل می کند.

کوره مقاومتی با مارپیچ پلاتینی

 برای دمای زیادتر از ۱۳۰۰ درجه از کوره دیگری استفاده می شود که فلز گرماده آن به جای نیکروم نوار بسیار نازک پلاتین است. باید مواظب بود که سیلیس خالص در مجاورت پلاتین قرار نگیرد.

کوره با مارپیچ مولیبدن

کوره المنت sic

در این کوره قطر حلقه مارپیچ ۶ سانتی متر، طول سیم ۲۰ متر، مقاومت الکتریکی ۱۰ اهم، توان ۲۰۰ وات، ولتاژ ۱۱۰ ولت و دمای حاصل ۱۵۶۰ درجه سلسیوس است.

کوره القایی 

332233

اگر یک جسم هادی الکتریسیته را داخل مدار مارپیچی شکل فلزی که از آن شدت جریان الکتریکی متناوب با فرکانس ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ عبور می کند قرار دهیم، در جسم هادی، جریان های القایی موسوم به جریان فوکو ایجاد می شود. این جریان ها جسم را گرم می کند.

کوره قوسی

اگر میان دو قلم زغال که دو نوک آن در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند اختلاف سطح الکتریکی برقرار کنیم، اثر پدیده های الکتریکی و حرارتی مقداری الکترون از کاتد خارج و به طرف آند متوجه می شود و در نتیجه، مثل این است که مدار به وسیله الکترون ها بسته و جریان الکتریکی در مدار بر قرار شده است.

کوره تابشی

اگر جسم سیّالی را در مقابل آفتاب قرار دهیم هر سانتی متر مربع آن در هر دقیقه ۲ کالری انرژی از شعاع های نورانی آفتاب جذب می کند. با استفاده از این انرژی می توان کوره تابشی ساخت. ساختمان کوره های تابشی عبارت است از استفاده از یک یا چند آیینه مسطح و یک یا چند آیینه مقعر. شعاع های نورانی آفتاب نخست روی آیینه مسطح برخورد می کند و با امتداد موازی محور اصلی آیینه مقعر روی آن تابیده می شود.آیینه مقعر اشعه را بازگشت می دهد و در کانون خود متمرکز می کند. بوته را در کانون آیینه قرار می دهند با این دستگاه ممکن است چندین کیلووات انرژی به دست آورد و حرارتی متجاوز از ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد کرد.

کوره تشعشعی

از کوره های تشعشعی ثابت برای ذوب آلیاژهای غیر آهنی مخصوصاً آلومینیوم استفاده می کنند , در این کوره ها شعله مستقیماً به مذاب نمی خورد , زیرا اگر مستقیماً به مذاب بخورد موجب اکسیده کردن آن می شود.

کوره های تشعشعی نیمه چرخان :

از این کوره ها نیز برای ذوب آلیاژهای غیر آهنی استفاده می کنند و موقع تخلیه مذاب , کوره چرخانده می شود یا در هنگام شارژ کوره چرخانده شده و شارژ را تحویل می گیرد.

در این کوره ها نیز سعی می شود شعله به دیواره ها برخورد کرده و برخورد مستقیم با مذاب نداشته باشد.

 

ساخت انواع کوره حرارتی

مشاوره و طراحی و ساخت انواع کوره حرارتی و نگهداری آن

طراحی و ساخت کوره المنتی و گازی با قیمت مناصب ، راه اندازی ، و نصب و نگه داری

عیب یابی برق و مکانیک کوره - - بازسازی و اورهال کوره های صنعتی 

تامین کالای مورد نیاز کوره حرارتی

سوختی کردن کوره های المنت دار

رفع مشکل هم دمایی

ارائه خدمات مشاوره رایگان در خصوصو حرید کوره های خاص 

طراحی و ساخت خطوط عملیات حرارتی

طراحی و ساخت کوره های ذوب آلومینیوم (ذوب - نگهدار ذوب - سوسوشن)

طراحی و ساخت و تعمیر انواع موتور فن سیر کولاسیون برای انواع کوره صنعتی تا دما 800 درجه

تعمیر و تنظیم مشعل های خارجی و ایرانی

طراحی و ساخت انواع کوره و و آون صنایع کاتالیست خودرویی و پتروشیمی