آدرس : تـهـران ، مـیـدان امــام خـــمـیـنـی  خـیـابـان لالـه زار ، پـاسـاژ اخـــوان ، طــبـقـه ســـوم ، پــــلـــاک 105
شماره تماس :     02133984018    -   09126787218   -   09124236332     حسین پور