المنت ضد اسید تیتانیوم

هیتر ضد اسید تیتانیوم

54545454125

المنت تیتانیوم  

این نوع المنت ها که بیشتر برای وان های آبکاری و یا برای گرم کردن محلول های اسیدی بکار میرود 

جنس قلاف از نوع تیتانیوم و کلگی آن به صورت پیچی و آب بند شده است 

طول و توان المنت های تیتانیومی با توجه به درخواست شما قابل تغییر می باشند

این المنت های نام های مختلفی دارد : ( المنت ضد اسید - المنت آبکاری - المنت میله ای ضد اسید - هیتر آبکاری - هیتر ضد اسید - گرمکن تیتانیومی - المنت برای مخزن اسیدی  )