المنت ضد اسید 

المنت شیشه ای ضد اسید هیتر

هیتر مخصوص آبکاری

23242353

المنت استیل 316

المنت استیل 316

هیترهای ضد اسید  با غلاف های مخصوص برای گرم کردن وان های آبکاری اسیدی مانند (اسید سولفورید) می باشد 

غلاف های این المنت ها می تواند از استیل 316 - تیتانیوم و همچنین شیشه ای کوآرتز و یا  شیشه ای پیرکس می باشد

همچنین این المنت ها از کلگی های مخصوص و آب بندی شده دارا می باشند که امکان هیچ نوع اتصالی و خطری برای مصرف کننده نمی باشد

ساخت این المنت می تواند به طور سفارشی در ابعاد مختلف و ولتاژ مصرفی و توان های گوناگون بنا بر نیاز مشتری تولید می گردد .

المنت ضد اسید تیتانیومی

هیتر ضد اسید تیتانیوم

گرمکن برقی ضد اسید

54545454125

وان اسیدی آبکاری

مخزن آبکاری اسیدی