• انواع المنت
  • المنت ضد اسید و آبکاری

 المنت ضد اسید 

23242353

هیترهای ضد اسید با غلاف های مخصوص برای گرم کردن وانهای آبکاری اسیدی مانند (اسید سولفورید) میباشد 

غلاف های این المنت ها میتواند از استیل 316 - تیتانیوم و همچنین شیشه ای کوآرتز و یا  شیشه پیرکس باشد

همچنین این المنت ها از کلگی های مخصوص و آببندی شده دارا میباشند که امکان هیچ نوع اتصالی و خطری برای مصرف کننده نمیباشد

ساخت این المنت میتواند به طور سفارشی در ابعاد مختلف و ولتاژ مصرفی و توان های گوناگون بنا برنیاز مشتری تولید میگردد .

54545454125